eBook - Agawan ng Dangal by Fausta Cortes

eBook - Agawan ng Dangal by Fausta Cortes

Regular price
₱0.00
Sale price
₱0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping for books is calculated at checkout. eBooks are delivered for free to the email used at checkout.

Cover art by Josephine Daluz

Kapatid: ¡Kay laking pagkabigó mo! Oo, nabigo ka; sapagka’t kaya mo binili at babasahin itong Agawan ng̃ Dang̃al, ay sa paniniwala mong ito ay kagaya ng̃ mg̃a nabasa mo nang akda, na pawang mahahalaga at matatamis. Samantalang ang Agawan ng̃ Dang̃al ay dahóp na dahóp sa palamuti ó hiyas na iyán. Salat sa matatamis na pananagalog. Dukha sa matatayog na isipan. Kapós sa mararang̃al na turo. Paano’y ako sa Lupon ng̃ mg̃a Manunulat ng̃ Kami Naman, ay isang baguhan sa larang̃an ng̃ panulat. Lakas-loob lamang ang umakay at nagbunsod sa akin. Gayón ma’y naniniwala akóng pakikinabang̃an mo upang gawing aliwan. At huwag nawang kumupas ang kapuripuri mong pagmamahal sa wikang tagalog.

____________________________________________________

This is a Bookshelf PH eBook. Please enter the email you would like to receive the download link at during checkout. Once purchased, you can read it on any device of your choice (Mac, PC, iOS, or Android) via your personal account on Adobe Digital Editions, a free eBook reader app. To learn more about how you can conveniently read our eBooks, please refer to this quick guide

___________________________________________________

Purchase of this product also comes with a FREE 1 month membership to Audiophile, our streaming platform for exclusive Filipino audiobooks. Upon purchase, your coupon code to Audiophile will be sent to you as part of your order confirmation. Use the coupon code at checkout when you visit Audiophile by Bookshelf PH.