Skip to product information
1 of 3

eBook - Agawan ng Dangal by Fausta Cortes

Regular price ₱0.00 PHP
Regular price Sale price ₱0.00 PHP
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Cover art by Josephine Daluz

Kapatid: ¡Kay laking pagkabigó mo! Oo, nabigo ka; sapagka’t kaya mo binili at babasahin itong Agawan ng̃ Dang̃al, ay sa paniniwala mong ito ay kagaya ng̃ mg̃a nabasa mo nang akda, na pawang mahahalaga at matatamis. Samantalang ang Agawan ng̃ Dang̃al ay dahóp na dahóp sa palamuti ó hiyas na iyán. Salat sa matatamis na pananagalog. Dukha sa matatayog na isipan. Kapós sa mararang̃al na turo. Paano’y ako sa Lupon ng̃ mg̃a Manunulat ng̃ Kami Naman, ay isang baguhan sa larang̃an ng̃ panulat. Lakas-loob lamang ang umakay at nagbunsod sa akin. Gayón ma’y naniniwala akóng pakikinabang̃an mo upang gawing aliwan. At huwag nawang kumupas ang kapuripuri mong pagmamahal sa wikang tagalog.

____________________________________________________

This is a FREE Bookshelf PH eBook. Please enter your email at checkout, and your book can be downloaded instantly to your device of choice.

 

Shipping

Metro Manila 

  • We process orders within 1 day of receipt, and ship from Makati, Metro Manila via Gogo Express. Orders are usually received within three days. 
  • The delivery fee for orders under P899 is P80. Delivery is free for all orders above P899.

Outside Metro Manila 

  • We process orders within 1 day of receipt, and ship from Makati, Metro Manila via Gogo Express. Orders are usually received within five to seven days.
  • The delivery free for orders under P899 is 120. Delivery is free for all orders above P899.

International 

  • We process orders within 1 day of receipt, and ship from Makati, Manila via UPS, LBC, or DHL. Orders are usually received within five to seven days. 
  • The delivery fee for shipping to any country in ASEAN is P1,900. The delivery for shipping to Canada and the United States is P2,400.

Returns and exchanges

First, if you are considering a return or an exchange, you ordered a book from us. We would like to extend you a “thank you!” Nothing makes us happier than seeing more people read great books in the Philippines, and we will do everything in our power to give you the best customer care possible.

If you have any issues with your book or books within the first thirty days (for any reason!), please drop us a line at hello@bookshelf.com. We will take care of you. That’s why it’s called customer care, right? If an exchange for the same item you purchased is not possible, we will offer you store credit. If you do not prefer store credit, we can also issue you a full refund, the processing of which will depend on your payment provider. Long story short: We will stop at nothing to make you happy. The world needs more happy readers!